Бага нас

Сөнх-г бага насны хүүхэд гэнэь... Дэлгэрэнгүй

ЗАН

Тус цэцэрлэгийн ЗАН 11 багшийн бүрэлдэхүүнтэй. ЗАН-ийг арга зүйч М.Дамдинсүрэн 8 дахь жилдээ удирдан ажиллаж байна. Хөгжмийн багш 1, бүлгийн багш 10. 100% мэргэжлийн багшаар хангагдсан.
3-н бага, 2 дунд, 2 ахлах, 3 бэлтгэл бүлэгтэй.
Тэргүүлэх зэрэгтэй багш 1,... Дэлгэрэнгүй

Удирдлагын мэдээлэл

Эрхлэгч- Цэрэнтогтох овогтой Сарантуяа: “Алтан гадас”, “Хөдөлмөрийн гавъяаны улаан туг”-ийн одонт, Боловсролын тэргүүний ажилтан
СӨБ-ын байгууллагад тасралтгүй 39 жил ажилласнаас цэцэрлэгийн эрхлэгчээр 29 жил ажиллаж байна.
Багш ажилчдынхаа... Дэлгэрэнгүй

Эцэг эхийн булан

Эцэг эхийн булан... Дэлгэрэнгүй

Зөвлөгөө

зөвлөгөө... Дэлгэрэнгүй

ДОРНОД АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМЫН УЛСЫН ТЭРГҮҮНИЙ 10-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1 Энэхүү дотоод журам нь цэцэрлэгийн захиргаа ба ажилтан хоорондын ажил үүрэг гүйцэтгэх, гүйцэтгүүлэхтэй холбогдсон хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулна.
1.2 Хөдөлмөрийн дотоод журмын гол зорилго нь: хөдөлмөрийн... Дэлгэрэнгүй

Манай цэцэрлэгийн түүх

Тэртээх 1969 оны 11-р сарын 26-ны намрын налгар сайхан өдөр хүүхэд шуугисан их өргөө 15-р цэцэрлэг нэртэй анх нээгдсэн билээ.
1980 оноосНайрамдал 10-р цэцэрлэг нэрээр нэрлэгдэж эдүгээ 48 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж 2019 онд түүхт 50-н жилийн... Дэлгэрэнгүй

Танилцуулга

Эрхэм зорилго

Бид тоглоомоор дамжуулан хүүхдийнхээ сэтгэн бодох, танин мэдэх дотоод ертөнцийг нээн, бүтээлч, эвсэг байдлыг төлөвшүүлнэ.

Уриа

Өглөө бүрийг инээмсэглэлээр,Дэлгэрэнгүй