Бага нас

Сөнх-г бага насны хүүхэд гэнэь

 

Сэтгэгдэл