Ангилал

ЗАН

Тус цэцэрлэгийн ЗАН 11 багшийн бүрэлдэхүүнтэй. ЗАН-ийг арга зүйч М.Дамдинсүрэн 8 дахь жилдээ удирдан ажиллаж байна. Хөгжмийн багш 1, бүлгийн багш 10. 100% мэргэжлийн багшаар хангагдсан. 3-н бага, 2 дунд, 2 ахлах, 3 бэлтгэл бүлэгтэй. Тэргүүлэх зэрэгтэй багш 1, заах аргач зэрэгтэй багш 5 ажиллаж байна. Мөн БТА-5, Соёлын тэргүүний ажилтан-1 тус тус ажиллаж байна. ЗАН нь хүүхдийг хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх, хүүхэд нэг бүрийн сэтгэн

Дэлгэрэнгүй


Удирдлагын мэдээлэл

Эрхлэгч- Цэрэнтогтох овогтой Сарантуяа: “Алтан гадас”, “Хөдөлмөрийн гавъяаны улаан туг”-ийн одонт, Боловсролын тэргүүний ажилтан СӨБ-ын байгууллагад тасралтгүй 39 жил ажилласнаас цэцэрлэгийн эрхлэгчээр 29 жил ажиллаж байна. Багш ажилчдынхаа чадамжид тулгуурлан ажлыг зохион байгуулж, нягтарсан, эвсэг, бүтээлч хамт олныг төлөвшүүлэн ажиллуулдагаараа онцлогтой. Утасны дугаар-86631272 Арга зүйч- Максим овогтой Дамдинсүрэн: Боловсролын тэргүүний ажилтан, Дорнод аймаг, Чойбалсан хотын тэргүүний ажилтан СӨБ-н байгууллагад тасралтгүй 24 жил ажилласнаас 8

Дэлгэрэнгүй


ДОРНОД АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМЫН УЛСЫН ТЭРГҮҮНИЙ 10-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1 Энэхүү дотоод журам нь цэцэрлэгийн захиргаа ба ажилтан хоорондын ажил үүрэг гүйцэтгэх, гүйцэтгүүлэхтэй холбогдсон хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулна. 1.2 Хөдөлмөрийн дотоод журмын гол зорилго нь: хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж байгаа нийт багш ажилтнуудын сахилга хариуцлага, дэг журам зохион байгуулалтыг бэхжүүлэх, хөдөлмөрийг оновчтой зохион байгуулах, ажлын цагт үр бүтээлтэй ажиллах, сургалтын чанар, хөдөлмөрийн бүтээмж ажил үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэхэд чиглэгдэнэ. 1.3 Хөдөлмөрийн харьцаанаас үүссэн

Дэлгэрэнгүй


Манай цэцэрлэгийн түүх

Тэртээх 1969 оны 11-р сарын 26-ны намрын налгар сайхан өдөр хүүхэд шуугисан их өргөө 15-р цэцэрлэг нэртэй анх нээгдсэн билээ. 1980 оноосНайрамдал 10-р цэцэрлэг нэрээр нэрлэгдэж эдүгээ 48 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж 2019 онд түүхт 50-н жилийн ойгоо тэмдэглэх гэж байна. Тус цэцэрлэгийн анхны эрхлэгч Б.Чимгээ хүүхэд шуугих их өргөөнийхөө түлхүүрийг гардан авч цэцэрлэгийн хоёр, яслийн хоёр бүлэгтэй, 10 хүрэхгүй ажилтантайгаар их

Дэлгэрэнгүй


Танилцуулга

Эрхэм зорилго Бид тоглоомоор дамжуулан хүүхдийнхээ сэтгэн бодох, танин мэдэх дотоод ертөнцийг нээн, бүтээлч, эвсэг байдлыг төлөвшүүлнэ. Уриа Өглөө бүрийг инээмсэглэлээр, Өдөр бүрийг эрч хүчээр Танилцуулга Дорнод аймгийн Монгол Улсын Шилдэг менежменттэй Улсын тэргүүний 10-р цэцэрлэг 1969 онд байгуулагдсан. Тус цэцэрлэг нь 10 бүлэг, 360 гаруй хүүхэд, 40 багш ажилчдын бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Мэргэжлийн багш, ажилтнаар бүрэн хангагдсан. Байгууллага хамт олны амжилтуудаас

Дэлгэрэнгүй